Estació de recarrega semirrápida de vehicles elèctrics

L'Ajuntament d'Alboraya, en la seua aposta per avançar cap a una mobilitat més eficient, més neta i menys dependent del petroli, instal·larà en el municipi una estació de recarrega semirrápida de vehicles elèctrics, d'accés públic, contribuint així a millorar la qualitat ambiental del municipi, disminuint les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i gasos nocius.

 

Este projecte que té com a objectius l'impuls i foment de l'ús del vehicle elèctric, està subvencionat per l'IVACE, en el marc de la convocatòria aprovada per Resolució del President de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial en data 15 de gener de 2018, per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recarrega per a vehicles elèctrics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018 (DOGV NÚM 8218, de 23.01.2018)

 

L'Ajuntament segons resolució dictada per la Presidència de l'IVACE el 17 de juliol de 2018, és beneficiari d'una subvenció per import de 11.259,20 euros, que permetran la instal·lació en Plaça General Basset, d'una estació semirrápida de recàrrega. El temps estimat de recarrega és de 60 minuts.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada