Espais públics, espais de convivència

Els espais públics com carrers, places, jardins, equipaments cívics, centres culturals i esportius… són llocs de pas, de trobada entre persones, de relació entre veïns i veïnes. Són, per tant, espais de convivència.

El manteniment d’estos espais (per exemple, reparar els desperfectes o substituir mobiliari urbà degradat) correspon a l’Ajuntament, però és responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes conservar-los, com si fóra la nostra casa, la casa de tots.

Així doncs, hem de procurar:

 • Evitar fer activitats que els degraden i que puguen molestar o perjudicar altres veïns (sorolls, ocupació de la via pública o el carrer).
 • Tenir cura del mobiliari públic i respectar-lo.
 • No fer pintades ni grafitis en les parets o altres espais.
 • No apegar cartells ni publicitat fora dels espais assignats.
 • Utilitzar les papereres.
 • Si tenim animals, arreplegar els excrements.
 • No deixar fem fora dels contenidors.
 • Mobiliari públic. Els equipaments de la via pública (papereres, contenidors, bancs, cabines telefòniques...), que paguem entre tots, són un servici bàsic i molt necessari per a la ciutadania; per tant, és important fer d’ells un bon ús i comunicar a l’Ajuntament qualsevol desperfecte.
 • Llavar o reparar els vehicles en llocs autoritzats. Mai en la via pública.
 • Quan es netege el balcó, la terrassa, etc., arreplegar els residus i no tirar-los al carrer.
 • No sacsar estores, llençols, tovalles, ... per la finestra.
 • Si tens plantes en el balcó regar-les en l’horari establit.

Si no tenim cura  d'estos espais, les administracions públiques han de fer més despeses per la neteja i el manteniment, despesa que reduïx els pressupostos d’altres àrees com educació, serveis socials, salut, etc.

No complir les normes de civisme i convivència pot ser objecte de sancions econòmiques

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada