Ecoparc

Què és un ecoparc?

És una instal·lació, tancada i controlada, de Recollida Selectiva de Residus, on el ciutadà pot depositar gratuïtament aquells residus que genera en la seua llar i per als que no existixen contenidors específics als sistemes de recollida tradicional.

On es troba?

Icono localizaCamí de Calvet, parcel·la 41. Localització aproximada.

Telèfon: 963 53 37 90

Horari

  • Dilluns a divendres: 8:00 - 21:00 h.
  • Dissabtes i diumenges: 9:00 - 14:00 h.
  • Festius tancat.
Què es pot dur a l'ecoparc?
Runes
Runes
Runes de xicotetes reformes, nets de plàstics, fustes, metalls, etc, i cristalls que no siguen envasos (finestres, portes, espills, etc.).
Olis de motor
Olis de motor
Olis usats de motors, la procedència dels quals siga de particulars.
Podes
Podes
Restes de poda d'arbres, neteja de jardins i retalls de gespa.
Olis de cuina
Olis de cuina
Olis de cuina usats.
Fusta
Fusta
Tota fusta o mobles de fusta sense grans parts de metalls, plàstics, teles, etc.
Fluorescents
Fluorescents
Fluorescents de procedència domiciliària.
Voluminosos
Voluminosos
Mobles o altres objectes la composició dels quals siga la mescla de diferents materials, metalls, plàstics, teles, porexpan procedent d'embalatges, etc.
Envasos metàl·lics
Envasos metàl·lics
Que hagen contingut pintures (no a l'aigua), dissolvents, olis minerals, etc.
Paper-cartó
Paper-cartó
Caixes (plegades), periòdics, revistes, etc.
Envasos plàstics
Envasos plàstics
Que hagen contingut pintures (no a l'aigua), dissolvents, olis minerals, etc.
Metalls
Metalls
Qualsevol objecte metàl·lic que no siga un electrodomèstic.
Electrodomèstics
Electrodomèstics
Tot tipus d'electrodomèstics usats, de procedència domiciliària.
Envasos lleugers
Envasos lleugers
Envasos de plàstic o metall (botelles, llandes de conserva, pots de refresc) i tetrabriks.
Bateries
Bateries
Bateries usades de vehicles, telèfons, etc.
Envasos de vidre
Envasos de vidre
Botelles, pots de conserves (no vidre pla de finestres o espills).
Aerosols-Esprais
Aerosols-Esprais
Aerosols de procedència domiciliària.
Neumàtics de particulars
Neumàtics de particulars
De turismes, motocicletes o bicicletes.
Piles botó
Piles botó
De procedència domiciliària.
Radiografies
Radiografies
De procedència domiciliària.
Piles
Piles
Totes les piles que no siguen de botó, de procedència domiciliària.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada