Consells

Els propietaris sou els responsables de les accions dels vostres animals:

  • Educa el teu gos: un gos amb hàbits incorrectes pot ocasionar molèsties o problemes a les persones o a altres animals.
  • Procura el seu benestar: procura-li alimentació, beguda, exercici i assistència sanitària, així com unes instal·lacions adequades a les seues necessitats fisiològiques.
  • Evita les gestacions no desitjades: consulta amb el teu veterinari els diferents mètodes anticonceptius existents. Evita les ventrades no desitjades que puguen desembocar en el sacrifici o abandament dels cadells.
  • Vacuna’l i desparasita’l: seguix les pautes sanitàries adequades i així evitaràs, en gran mesura, l’aparició de malalties i la seua transmissió a altres animals o persones.
  • Contracta una assegurança de responsabilitat civil: és aconsellable (obligatori per als A.P.P.) que tots els gossos estiguen assegurats de manera que tinguen coberts tots els danys i perjuís que puguen produir.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada