Termes i condicions Alboraia-Wifi

  1. A l'accedir i utilitzar la xarxa WI-FI de l'Ajuntament d’Alboraia, l'usuari declara que ha llegit, entés i accepta els termes i condicions per a la seua utilització. La xarxa WI-FI està destinada per al seu ús en els edificis públics municipals, en règim d'autoprestació tal com ve arreplegat en la Resolució de 18 de juny de 2010, de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es publica la Circular 1/2010, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es regulen les condicions d'explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques.
  2. L'usuari accepta i reconeix que hi ha riscos potencials a través d'un servei WI-FI. Ha de parar atenció al transmetre dades com: número de targeta de crèdit, contrasenyes o una altra informació personal sensible a través de xarxes WI-FI obertes. L'Ajuntament d’Alboraia no pot garantir la privacitat i seguretat de les seues dades i de les comunicacions a l'utilitzar este servei.
  3. L'Ajuntament d’Alboraia no garantix el nivell d'exercici de la xarxa WI-FI. El servei pot no estar disponible o ser limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu, incloent-hi emergències, fallada de l'enllaç, problemes en equips de xarxa, interferències o força del senyal. L'Ajuntament d’Alboraia no es responsabilitza per dades, missatges o pàgines perdudes, no guardades o retards per interrupcions o problemes de rendiment amb el servei. Inclús l'Ajuntament pot rescindir el servei sense previ avís per decisió unilateral de l'Ajuntament.
  4. L'Ajuntament d’Alboraia pot establir límits d'ús, suspendre el servei o bloquejar certs comportaments, accés a certs serveis o dominis per a protegir la xarxa municipal de fraus o activitats que atempten contra lleis nacionals o internacionals.

 

NO es podrà utilitzar la xarxa WI-FI amb els fins següents:

  • Transmissió de contingut fraudulent, difamatori, obscé, ofensiu, vandalisme, insultant o acaçador.
  • Interceptar, recopilar o emmagatzemar dades sobre tercers sense el seu coneixement o consentiment. Escanejar o provar la vulnerabilitat d'equips, sistemes o segments de xarxa. Enviar missatges no sol·licitats (spam), virus, o atacs interns o externs a la xarxa.
  • Obtindre accés no autoritzat a equips, sistemes o programes tant a l'interior de la xarxa com fora d'ella. Tampoc podrà utilitzar la xarxa WI-FI per a obtindre, manipular i compartir qualsevol arxiu de tipus musical o filmográfico, sense tindre els drets de propietat intel·lectual.
  • Transmetre, copiar i/o descarregar qualsevol material que viole qualsevol llei. Açò inclou entre altres: material amb dret d'autor, material amenaçador o obscé, o material protegit per secret comercial o patents.
  • Danyar equips, sistemes informàtics o xarxes i/o pertorbar el funcionament normal de la xarxa. Ser usada amb fins de lucre, activitats comercials o il·legals, per exemple hacking. Ser utilitzada per a crear i/o la col·locar un virus informàtic o programari maliciós en la xarxa.Clàusula Informativa LOPD

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Excm. Ajuntament d’Alboraia li informa que les seues dades de caràcter personal que Ud. ens facilite, seran objecte de tractament en els nostres fitxers, amb l'exclusiva finalitat de prestar el servei d'accés a Internet a través de tecnologia Wifi. De la mateixa manera, li informem que les dades de tràfic i localització generats en el marc de la prestació de l'esmentat servei seran conservats i posats a disposició d'agents facultats de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, durant el termini i d'acord amb la normativa específica.

La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la seua contrasenya i mantindre en secret, no transmetent-la a cap tercer. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de la seua contrasenya i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim, que empre a este efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma+ immediata a este Ajuntament el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits en la LOPD 15/1999 dirigint-se per escrit al responsable del fitxer en l'adreça següent: Excm. Ajuntament d’Alboraia, Carrer Miraculosa, 17, 46120 Alboraia (València).

He llegit i entés estes condicions d'ús de xarxa Alboraia-WIFI i declare conéixer les polítiques i normes establides per l'Ajuntament d’Alboraia.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada