Com em connecte?

Per a fer ús d'este servei, hauràs de sol·licitar l'alta d'usuari des de la pàgina del portal del Hotspot indicant un número de mòbil on se't remetrà un SMS amb les teues claus d'accés.

L'enviament d'un SMS permet identificar de forma inequívoca la identitat de l'usuari per mitjà del seu telèfon mòbil. D'esta manera s'aconseguix complir als imperatius legals de la Llei de serveis de la Societat de la Informació, la qual exigix identificar els usuaris que realitzen navegació lliure per a en cas necessari, poder identificar a requeriment de les autoritats judicials, l'ús amb fins fraudulents de l'accés a internet.

NOTA: Es permetrà l'accés lliure sense identificació prèvia als portals de l'ajuntament. Per a la resta de serveis serà necessària la identificació per mitjà del nom d'usuari i la contrasenya assignada.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada