Informació addicional fraccionament IBI 2020

 • Només s’aplica a l’IBI (rústica i urbana)
 • El fraccionament és per deute individualitzat (per cada rebut) que supere els 100,00 euros. No val el deute acumulat per contribuent.
 • És obligatori domiciliar el rebut. Si ja està domiciliat podran marcar-ho així en el formulari però CAL COMPROVAR que efectivament està domiciliat per a evitar problemes posteriors.
 • El termini per a sol·licitar-ho serà des del 2 de gener al 31 de març de 2020
 • En 2020 els rebuts que s'acullen a este sistema es pagaran de la manera següent:
  • 1 de juliol de 2020: 16,66 %
  • 3 d'agost de 2020: 16,66 %
  • 3 de setembre de 2020: 16,67 %
  • 5 d'octubre de 2020: 16,67 %
  • 5 de novembre de 2020: 16,67 %
  • 7 de desembre de 2020: 16,67 %
 • És important assenyalar que este sistema es manté mentre l’interessat no ho revoque, per la qual cosa no cal sol·licitar-ho novament.
 • També assenyalar que si es torna qualsevol rebut PASSA A EXECUTIVA (només eixe rebut), per la qual cosa es perd la bonificació del mateix i haurà de pagar-se amb els recàrrecs i interessos d’aplicació.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada