Registre General d'Entrada de Factures Electròniques

De conformitat amb el que disposa l’article quart de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’exclou de l’obligació de presentar factura electrònica respecte d’aquelles l’import del qual siga de fins a 5.000 euros (IVA inclòs).


CODIS DIR3 AJUNTAMENT D´ALBORAIA

  • Oficina comptable:        L01460137
  • Òrgan gestor:          L01460137
  • Unitat tramitadora:    L01460137

Informació Relacionada

Documentació Relacionada