| 06/11/2019

Alboraia celebra unes jornades de formació per a cuidadores i cuidadors de persones dependents

El Dia de les Persones Cuidadores coincideix amb l'inici d'aquestes jornades organitzades per Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alboraia

El 5 de novembre se celebra el Dia de les Persones Cuidadores, una data promoguda des de l'any 2014 per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) davant la necessitat de reconéixer aquesta importantíssima labor.

Aquest dia reconeix el treball de totes les persones que es dediquen a cura de persones en situació de dependència, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones majors i formar, donar suport i reconéixer a la tasca de cuidadors i cuidadores.

L'augment significatiu de les persones majors en la població és una característica comuna dels països desenvolupats.

Hi ha més de 8 milions de persones majors de 65 anys a Espanya i quasi 2 milions i mig són persones dependents. Aquestes xifres van en augment, ja que l'esperança de vida també creix any a any.

Hem de ser conscients que en algun moment, tots necessitarem cures o serem cuidadors. Per tant, és tasca de tots i totes fer partícip a la societat.

A Alboraia aquesta data ha coincidit amb l'inici d'una formació organitzada des de Serveis Socials d'Alboraia, dirigida a cuidadors no professionals de persones dependents del nostre municipi reconeguts per resolució de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El curs està organitzat i impartit per professionals de Serveis Socials en coordinació amb professionals del Centre de Dia Sant Cristobal pertanyents a àmbits socials i de la salut, i té una duració de 7 sessions.

Els objectius de la formació es corresponen amb els establits en el Protocol d'actuació en matèria de formació per a cuidadors no professionals des dels Serveis Socials Generals, de 31 de maig de 2018, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives:

  • Facilitar coneixements bàsics a les persones cuidadores per a millorar el cuidat soci-sanitari de les persones en situació de dependència.

  • Promoure que les persones cuidadores apliquen els procediments i estratègies més adequades per a mantindre i millorar l'autonomia personal de les persones en situació de dependència i les seues relacions amb l'entorn.

  • Oferir informació sobre productes de suport que propicien l'autocura de la persona dependent i la seua vida autònoma.

  • Facilitar un suport emocional a les persones cuidadores a través d'actuacions d'autocura.

  • Informar i orientar sobre els recursos soci-sanitaris més adequats per a garantir les cures, l'assistència i la vida autònoma de les persones en situació de dependència.

  • Impulsar el reconeixement social de les persones cuidadores, afavorint, si escau, una orientació per a una futura integració en el mercat laboral.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada