| 29/07/2015

Alboraia aconsegueix de Cadastre una rebaixa del 15% del valor dels seus immobles per a evitar l´escalada de l´IBI entre 2016 i 2019

Després de la sol·licitud de revisió cadastral que va cursar l'equip de govern a principis d'enguany, Cadastre ha respost a Alboraia amb una proposta de rebaixa del 15% aproximadament del valor de tots els immobles, que haurà de reflectir-se i fer-se efectiva als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016.

Foto Ayuntamiento de Alboraya

Aquesta baixada del valor s'aplicarà a tots els immobles i beneficiarà a tots els ciutadans i ciutadanes, no solament a l'hora de calcular l'IBI , sinó també en el càlcul d'altres impostos com a plusvàlues, patrimoni, etc.

Amb aquesta mesura, sumada a la rebaixa de l'índex municipal de l'impost ja aplicat en el pressupost de 2015, es veurà reforçat l'objectiu de posar fre a l'impost municipal més important i onerós per a les famílies d'Alboraia.

A més, Alboraia ha acordat amb el servei d'inspecció de Cadastre la realització d'un treball d'inspecció per a detectar possibles fraus en immobles no declarats correctament.

Foto Ayuntamiento de Alboraya

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada