05/07/2019

Ban Horari Festes 2019

Informació Municipal
Ajuntament d´Alboraya

Miguel Chavarría Díaz, Alcalde President del Ajuntament d’Alboraia, en virtut de les competències atribuïdes por la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases de Régim Local,

FAIG SABER:

Davant l’inici de les Festes Patronals, comuniquem els horaris nocturns de les activitats a realizar en el recinte firal, i que afecten a totes les activitats; tant a les actuacions en l’escenari con a l’activitat i tancament de les casetes del recinte firal

 

Els dies 6, 9, 10, 11,12 i 13 de juliol se estableix fins a les 4:00 h.

 

Els dies 7, 8 i 14 de juliol se estableix fins a les 2:00 h.

 

L’Alcaldía agraeix la seua colaboració en el cumplimient del present Ban.

 

Alboraia a 5 de juliol de 2019

 

L’ ALCALDE

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada