Activitats Educatives Municipals matricula curs 2019/2020

  • INFOEDUCA (Aula de informática),
  • AULA D'IDIOMES I
  • TALLERS D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA (PINTURA I MODELATGE)

Diferents nivells en grups reduïts per a xiquets i adults

IInformació i matrícula: 

  • Les sol·licituds s'entregaran en el Centre Municipal Canonge Juliá, planta baixa, telèfon 961869350
  • Horari : dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores. Dimarts de 16:00 a 21:00 hores.

Formalització de la matrícula: 

  • La formalització de la matrícula i el seu pagament es realitzarà al Centre Municipal Canonge Juliá, 33 planta baixa, telèfon 961869350.

Tarifa de les activitats: 

  • Quota de matrícula 30€ + Quota anual (depenent de la modalitat i grup que es trie).

Termini de Matrícula

  • Des del 3 de juny fins a la finalització de places.

Documents necessaris

  • Adults: Original i còpia del DNI.
  • Xiquets: Original i còpia del DNI padre/madre o tutor, original i còpia del llibre de família.

 

Per a informació complementària poden dirigir-se a l'Ajuntament d'Alboraia o telefonar al 963171700.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada