Servicis

Consulta de la documentació

Qualsevol persona té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret ciutadà. Per a realitzar consultes simplement cal acreditar-se. La consulta és lliure i es farà efectiva sempre que no existisquen restriccions legals que ho impedisquen.

Aquells documents en que la seua integritat corre perill de desaparició, al tenir un estat de conservació precari, no estan a disposició dels usuaris. No obstant això, moltes vegades es poden consultar a través de còpies.

Assessorament i orientació als usuaris

El personal de l'arxiu oferix una orientació especialitzada sobre els fons conservats i assessora els usuaris en el procés de busca i consulta de la documentació del seu interés.

Reproducció de documents

L'arxiu facilita als usuaris que ho sol·liciten la reproducció de documents en diferents formats, mitjans i suports, en funció dels mitjans tècnics de què disposa el servici.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada