Projectes

L'Arxiu Municipal d'Alboraya més enllà d'intentar complir les comeses de conservació, preservació i custòdia dels seus fons, intenta donar a conéixer el patrimoni documental local a través de nous projectes que permeten eixe acostament, tant a curt com a mitjà i llarg termini, entre ells citar els següents:

  • La transcripció i traducció de la documentació anterior al segle XVIII, en la seua totalitat manuscrita i pràcticament tota en llatí.
  • Donar impuls al procés de digitalització del Fons Serra, potenciant també la seua difusió.
  • Canalitzar tota la premsa local a través de la pagina web de l'Ajuntament
  • Implementació del conveni subscrit amb la família Vilar, exposant el material gràfic
  • Digitalitzar el Fons Juli Just per a preservar els originals de la manipulació facilitant la seua consulta.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada