Presentació

L'Arxiu Municipal d'Alboraya conserva la documentació produïda i rebuda per l'Ajuntament en l'exercici de les seues funcions al llarg del temps, amb l'objecte de servir de testimoni i informació a l'administració que els produeix, al ciutadans en defensa dels seus drets i deures, i com a font documental per als investigadors i estudiosos.
L'Arxiu s'encarrega de gestionar, organitzar, custodiar i fer accessible als ciutadans tant la documentació municipal com tots aquells fons i col.leccions de procedència privada –particulars i institucions- que es dipositen en aquest servici per a la seua conservació i difusió.

Tot el patrimoni documental es conserva, classifica, organitza i difon amb una doble funció: d'una banda, ajudar a una millor transparència, eficàcia i eficiència de la pròpia administració, i per altra, garantir el dret d'accés als documents de tots els ciutadans, tot i promovent el coneixement de l'historia local.

En resum, l'Arxiu a més de ser el servici responsable de la salvaguarda del patrimoni arxivístic i documental d'Alboraya, és un servici obert al ciutadà i un instrument a disposició de la gestió municipal.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada