Fons incorporats

Els Fons Incorporats, estan constituïts pel conjunt de documents que procedixen de donacions, cessions o adquisicions a particulars o altres institucions.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada