Alboraia VIII segles d'història escrita

Icono web Documentació: Alboraia VIII segles d'història escrita (on-line)

icono pdf Documentació: Alboraya VIII siglos de historia escrita ((format pdf, grandària: 49MB))

 

Documentació corresponent a l'exposició realitzada en 2014 per a celebrar el 775 Aniversari del Llibre del repartiment

L'exposició s'inaugurà el 9 d'octubre de 2014.

La idea va sorgir por la celebració del 775 Aniversari del Llibre del repartiment i, ja que en aquest es mencionava a Alboraia, es valorà la possibilitat de celebrar la importància d'aquest fet per al nostre poble.

En la documentació es realitza un repàs a la història d'Alboraia des del segle XIII al XX a través dels documents que existeixen en els diferents arxius de l'estat.

Entre els documents, cal assenyalar la Carta fundacional d'Alboraia, datada en 1238 i localitzada en l'Arxiu Històric Nacional. S'ha exposat en un lloc privilegiat i en estar manuscrita en llatí, s'ha realitzat la seua transcripció i traducció per facilitar la seua comprensió.

De cada segle han estat triats un o dos documents para explicar a través d'ells, quin significat tenien i intentar que des del seu contingut puguem aproximar-nos a la realitat dels nostres avantpassats en aquells moments.

Destacar especialment el “conflicte del forn”, el llistat de veïns que pagaven l'impost del morabatí, la segregació d'una part del terme d'Alboraia a favor del terme de Tavernes Blanques”, la constitució de l'agrupació de dones antifeixistes, o com s'elegia als representants municipals en els segles passats.

Aquesta documentació és una proposta per a examinar amb detall els esdeveniments que al llarg del temps han conformat i deixat empenta en els habitants d'Alboraia, que ens han integrat socialment i culturalment, i que han conformat la nostra identitat com a poble.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada