L'arxiu hui

Tot i els diferents esforços realitzats per persones “aficionades” que amb major o menor encert van voler “arreglar els papers”, la realitat de l'Arxiu Municipal d'Alboraya era la comuna a molts altres municipis, encara que se li donava el nom d'arxiu, en realitat no era tal, perquè no tenia una organització mínima, ni personal, ni servici.

En la dècada dels 80 la corporació Municipal pren la decisió d'organitzar i classificar els fons documentals del municipi. Esta dècada suposarà l'inici d'una nova etapa. La dotació de personal especific, l'adquisició de prestageries i l'assignació d'un espai concret va permetre que s'iniciara l'organització de l'arxiu, començant per l'adaptació al quadre de clasificació de la Conselleria Valenciana, amb el sistema currens i la creació de fons en funció de la procedència d'institucions, donacions, adquisicions i també del suport.

També en esta època es projectà el nou edifici de la Casa Consistorial on s'ubicaria en la segona planta l'Arxiu Municipal. A causa del creixement documental en l’any 2000 passa a la planta baixa, on continua ubicat actualment.

Durant tots estos anys, ens han visitat les rates, hem patit goteres, i en alguns casos s'ha infravalorat el servici, però malgrat això, s'ha intentant capejar, amb mes o menys encert amb la major o menor sensibilitat política, però intentat per tots els mitjans al nostre abast dignificar l'Arxiu, reivindicar el patrimoni documental i la nostra història.

Recentment s'ha iniciat una nova fase a tots els efectes prometedora i il·lusionant, en la que l'Arxiu recupera el seu paper de servici com a eix en la preservació del patrimoni documental. 

Destacar també la manifesta voluntat de dotar al servici dels mitjans necessaris i suficients per a la consecució dels objectius.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada