Información ayudas EMCUJU/EMPUJU

PROGRAMA EMCUJU

DESCRIPCIÓ:Programa d'incentius per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 465.899,40€
 • Nombre de contractes: 20
 • Durada contracte: Des de l'1 d'agost de 2018 al 31 de juliol de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i projectes a desenvolupar:

 • Projecte: DINAMITZACIÓ COMERCIAL D'ALBORAIA

  • OT1: Dinamitzar el sector comercial d'Alboraia

   • 1 GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

   • 2 TÈCNICS EN ACTIVITATS COMERCIALS

 • Projecte: IMPLEMENTACIÓ DE NOUS PUNTS DE LECTURA EN BARRIS MARÍTIMS
  • OT2: Implementar nous punts de lectura en barris marítims
   • 1 GRAU EN HISTÒRIA
 • Projecte: TALLER EN INTEGRACIÓ MÓN GRAN
  • OT3: Realitzar activitats d'animació en el Taller d'integració Món Gran
   • 1 TÈCNIC/A EN ANIMACION SOCIOCULTURAL
 • Projecte: NOVES NECESSITATS ADMINISTRATIVES PER A CULTURA I JOVENTUT
  • OT4: Elaboració d'estudis econòmics i informes de cultura i joventut
   • 1 LLICENCIATURA EN DRET
 • Projecte: MASSAMARDART
  • OT5: Millorar programació exposicions Casa de la Cultura, donar suport a activitats culturals i gestionar noves
   • 1 GRAU EN BELLES ARTS

 

 • Projecte: JOVENTUT: ESTUDIS, PROJECTES I DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE ALBORAIA
  • OT6: Realitzar estudis, projectes per a la joventut i dinamitzar l'Espai Jove Alboraia
   • 1 TÈCNIC/A EN CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICO ESPORTIVES
   • 1 GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
   • 1 GRAU EN PSICOLOGIA
 • Projecte: AULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
  • OT7: Fomentar la participació social amb els/as alumnes/as de l'EPA
   • 1 GRAU EN MESTRE/A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Projecte: AULA D'ACOLLIDA/GESTIÓ D'EMOCIONS
  • OT8: Treballar la gestió d'emocions amb alumnes/as de l'EPA
   • 1 GRAU EN PSICOPEDAGOGIA
 • Projecte: ANÀLISI I MILLORA DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I AMB ASSOCIACIONS
  • OT9: Analitzar i millorar la comunicació audiovisual dels serveis de l'Ajuntament i amb les associacions
   • 1 GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
   • 1 GRAU EN PERIODISME
   • 1 INGENIERIA TELECOMUNICACIONS
 • Projecte: SUPORT OFICINA TÈCNICA I MEDIAMBIENTAL
  • OT10: Suport a projectes de l'oficina tècnica i mediambiental
   • 1 ENGINYERIA CAMINS, CANALES I PORTS
   • 1 GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
   • 1 GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS
   • 1 GRAU EN GEOMÁTICA I TOPOGRAFIA
   • 1 TÈCNIC/A INSTAL·LACIONS ELECTRICAS I AUTOMÀTIQUES

 

 

PROGRAMA EMPUJU

DESCRIPCIÓ: Programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 493.275,36€
 • Numere de contractes: 18
 • Durada contracte: Des de l'1 d'agost de 2018 al 31 de juliol de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte temporal

 

Ocupacions contractades i projectes a desenvolupar:

 • Projecte: SUPORT AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ D'ALBORAIA

  • OT1: Reforçar l'Agència de Col·locació en tasques administratives

   • 1 ADMINISTRATIU/-VA

 

 • Projecte: REFORÇ ARXIU MUNICIPAL

  • OT2: Col·laborar en la posada al dia d'expedients municipals

   • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/-VA

 

 • Projecte: IMPLEMENTACIÓ DE NOUS PUNTS DE LECTURA EN BARRIS MARÍTIMS

  • OT3: Implementar nous punts de lectura en barris marítims

   • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

 

 • Projecte: SUPORT A SERVEIS SAD I TAD

  • OT4: Suport als serveis de SAD i TAD en gestions administratives i visites domiciliàries

  • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/-VA

  • 1 AUXILIAR SUPORT DOMICILIARI

 

 • Projecte: SUPORT EN CIUTAT DE L'ESPORT, ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I FESTIUS

  • OT5: Reforçar serveis a la Ciutat de l'Esport i en esdeveniments esportius i festius

   • 1 ADMINISTRATIU/-VA

   • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/-VA

   • 1 CONSERGE

 

 • Projecte: ATENCIÓ A ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS EN L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS

  • OT6: Atendre associacions i col·lectius del municipi en l'organització d'activitats

   • 2 PEONS

 

 • Projecte: SUPORT A CAMPANYES UNITAT ADMINISTRATIVA

  • OT7: Recolzar en la Unitat Administrativa en campanyes municipals

   • 1 ADMINISTRATIU/-VA

 

 • Projecte: SUPORT OFICINA TÈCNICA I MEDIAMBIENTAL

  • OT8: Donar suport a l'oficina tècnica municipal i realitzar treballs relacionats amb el medi ambient

   • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/-VA

   • 2 PEÓ D'OBRA

   • 1 JARDINER/A

   • 3 PEONS HORTICULTURA

“Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”

Informació Relacionada

Documentació Relacionada